Soru:

Kısa çalışma ödeneğinin ilk 7 günü için 4857 sayılı İş Kanununa göre sigortalıya yarım ücret ödenmesi halinde prim ödeme gün sayısı kaç gün üzerinden bildirilecektir?

Cevap

Yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Örnek

Yarım ücret ödenen sürelerin 6/4/2020 – 12/4/2020 tarihleri arasında olması halinde yarım ücret alınan sürelerin tamamının 7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak bildirilmesi gerekmektedir

Soru

Sigortalıya ödenen günlük brüt yarım ücretin prime esas günlük kazanç alt sınırının altında olması halinde prime esas kazanç hangi tutar üzerinden bildirilecektir?

Cevap

Günlük brüt yarım ücretin prime esas kazanç günlük alt sınırının altında olması halinde prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden bildirim yapılması gerekmektedir.

Örnek

Prime esas günlük kazancı 160 TL olan bir sigortalının brüt yarım ücreti 80 TL) prime esas kazanç alt sınırının 98,10 TL) altında olacağından söz konusu sigortalının prime esas günlük kazancı için 98,10 TL esas alınarak bildirim yapılacaktır

Soru

Alt sınırın altında kalan brüt yarım ücret ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin ödenmesinden işveren mi sorumludur?

Cevap

Evet. Alt sınırın altında kalan brüt yarım ücret ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Örnek

Sigortalının brüt yarım ücreti 80 TL) ile prime esas kazanç alt sınırının 98,10 TL) arasındaki fark olan 18,10 TL’ye ait sigorta priminin 18,10 x 0,375 = 6,79 TL x 7 gün= 47,53 TL’nin ödenmesinden işveren sorumlu olacaktır

Soru

Kısa çalışma ödeneği alan sigortalıların eksik gün bildirimi hangi eksik gün koduyla yapılacaktır?

Cevap

Sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı dönemde sadece kısa çalışma ödeneğinden dolayı eksik gün bulunması halinde 18 Kısa çalışma ödeneği kodu, Sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı dönemde kısa çalışma ödeneği ile birlikte ayrıca başka eksik gün olması halinde 27 Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler kodu,

seçilecektir.

Örnek

1/4/2020 – 5/4/2020 tarihleri arasında çalışan, 6/4/2020 – 12/4/2020 tarihleri arası yarım ücret ve ayın geri kalanın da kısa çalışma ödeneği alan sigortalı için 18 gün 18 kodu ile eksik gün nedeni bildirilecektir.

Örnek

1/4/2020 – 4/4/2020 tarihleri arasında istirahatli olan, 5/4/2020 tarihinde çalışan, 6/4/2020 – 12/4/2020 tarihleri arası yarım ücret ve ayın geri kalanın da kısa çalışma ödeneği alan sigortalı için 22 gün 27 Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler kod ile eksik gün nedeni bildirilecektir.

Soru

Eksik gün nedeni olarak 18 veya 27 kodunu seçen işverenin kısa çalışma ödeneği başvurusunun reddedilmesi halinde eksik gün nedenini değiştirebilmesi mümkün müdür?

Cevap

Evet değiştirilebilir Bu işlemin yapılabilmesi için işyeri dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulması gerekmektedir

Soru

Kısa Çalışma Ödeneği Alan Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri hangi eksik gün koduyla yapılacaktır?

Cevap

Kısa çalışma ödeneği alan yabancı uyruklu sigortalılar için 18 Kısa çalışma ödeneği” ile 27 Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” eksik gün nedenleri seçilebilecektir.

Soru

İşyerinde faaliyetini tamamen durduran işverenin kısa çalışma ödeneği alan sigortalıları bildirme zorunluluğu bulunmakta mıdır?

Cevap

Kısa çalışma ödeneği alan sigortalıların sıfır gün sıfır kazanç ile bildirilmeleri ve eksik gün nedeni olarak 18 Kısa çalışma ödeneği” veya 27 Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” eksik gün nedenlerinden birinin seçilmesi gerekmektedir.

Örnek

İşyerinde faaliyetini tamamen durduran ve 1/4/2020 tarihi itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başlayan işveren tarafından 2020/Nisan ayında kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların bildirimi sıfır gün ve sıfır kazanç şeklinde yapılacaktır.