Şirketimizin başlıca hizmetleri aşağıda sıralanmıştır.

a- Vergi Denetim ve Tasdik Hizmetleri

– Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu
– Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Tasdik Raporu
– İndirimli Kurumlar Vergisi Tasdik Raporu
– Yatırım İndirimi Tasdik Raporu
– Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporu
– Üretim Tasdik Raporu
– Yatırım Tamamlama Ekspertiz Raporu
– Özel Amaçlı Tasdik Raporları
– Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Raporu
– Ar-Ge İndirimi Tasdik Raporu
– İthalatçı Bilgi Formu Tasdiki
– Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu
– Özvarlik Tespitine İlişkin Tasdik Raporu
– İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu
– İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Artırımlarına İlişkin Tasdik Raporu
– Sermaye Azaltılmasına İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu
– Ortaklara Olan Borcun Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu
– KOBI tespit raporu
– Ar-Ge harcamaları tespit raporları
– Bölünme, devir, birleşme, nevi değişikliğine iliksin YMM raporları
– Mevzuatı uyarınca isletmelerce ibrazı gereken diğer YMM tasdik raporları

 

b- Bağımsız Denetim

– TTK uyarınca bağımsız denetim (Bağımsız denetim içi tıklayınız!)
– Finansal tablo denetimi (UFRS & Tek Düzen Hesap Planı / VUK)
-Özel amaçlı vergi denetimi

 

c- Vergi Danışmanlığı

İşletmeler tarafından vergi yükümlülüklerinin tam olarak bilinmesi gereği, işletmelerin faaliyetlerinin tüm aşamalarında vergisel danışmanlık almalarını gerektirmektedir. Yükümlülükler yanında vergisel özendirmelerin de bilinerek uygulamaya konulması ya da bu özendirmeler dikkate alınarak planlama ya da kararlar verilmesi işletmelere avantaj sağlayacaktır. Şirketimiz, işletmelerin bugününe ve geleceğine ışık tutmak için vergi danışmanlığı hizmeti de vermektedir.

 

d- Yatırım Teşvik Mevzuatı Danışmanlığı

Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin kararnameler ve diğer devlet destekleri kapsamında belirlenen özendirmeler konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

e- Vergi İncelemesi Sürecindeki İşletmeler İçin Danışmanlık

Şirketinize resmi bir tebligat geldi. Zarfı teslim aldınız, endişe ve heyecan ile açtınız. Hiç beklemediğiniz “defter belge isteme” konulu bir yazı, yazıda bir ya da birkaç yıl ile ilgili şirketinizin incelemeye alındığı belirtiliyor ve ilgili defter belgeleri ibraz etmeniz isteniyor. “Ne yapmış olabiliriz ki?” “Neden biz?” “Biri şikâyet mi etti acaba?” gibi soruları akıldan geçirip, ilk şoku atlattıktan sonra yazıda belirtilen telefonu arayıp, vergi müfettişine ulaştınız. İncelemeye başlama tutanağını imzalamak ve defter belge ibrazı için randevu aldınız. Belki de zorlu bir süreç başladı. Peki, bu süreç ve haklarınız hakkında bilginiz var mı? Süreçte destek ister misiniz?

 

 

f-  Diğer Hizmetler

İşletmelerin muhasebe sistemlerinin kurulmasında danışmanlık, vergi ihtilaflarında danışmanlık, mali tablolar tahlili, işletmelerin potansiyel vergi risklerini tespite ilişkin raporlar, muhasebe sisteminin değerlendirilmesine ilişkin raporlar, yurtdışına yönelik