ERİŞ Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Sti. (güncel unvan: ERİŞ Bağımsız Denetim ve YMM AŞ) , 1991 yılının Ocak ayında, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın 1 numaralı üyesi Prof. Dr. Oktay Güvemli tarafından kurulmuştur. Uzun yıllar akademik ve mesleki alana büyük katkılar sağlayan Dr. Güvemli, ne yazık ki 2019 yılında vefat ederek aramızdan ayrılmıştır. Mekanı cennet olsun.

Şirketimizin Yeminli Mali Müşavirleri:

YMM Dr. Oktay Güvemli (Özgeçmiş için tıklayınız.

YMM Dr. Emrah Aygül (Özgeçmiş için tıklayınız.)

Yeminli mali müşavirlerimizin aynı zamanda bağımsız denetçi ruhsatı da bulunmaktadır.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK mesleği, 13.6.1989 tarihinde 20194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3568 sayılı SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU ile ihdas edilmiştir.

Mesleğin konusunu, aşağıdaki işler teşkil etmektedir.

*Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

*Yukarıda yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

*Kanunun 12 nci maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.

ERİŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD ŞTİ de bu kapsamda 1991 yılından beri yeminli mali müşavirlik hizmeti vermektedir.

Verilen hizmetler :

Vergi Denetimi ve tasdik hizmeti

Ticaret Kanununa göre bağımsız denetim

UFRS denetimi

Özel amaçlı denetim

Vergi danışmanlığı

Vergi davalarında danışmanlık

Yatırım teşvik mevzuatı danışmanlığı

Mali tahlil ve diğer hizmetler