Elektronik ve Basılı Ortamda Yayımlanmış Vergi Hukuku Konulu Kimi Makalelerimiz

A-Elektronik Makalelerden Seçmeler

B-Basılı Yayınlardaki Makalelerden Seçmeler 

                                                                                

MAKALENİN KONUSU                                                                                  YAZAR  DERGİ ADI         YIL    AY              SAYI S. 
Düzeltme Beyannamesi İle Geçmiş Yıllar Zararlarının Mahsubu Yapılamaz mı?
 EMRAH AYGÜL  YAKLAŞIM  2018  OCAK  301
VERGİ AFFI KANUNLARI KAPSAMINDAKİ İMKÂNLARDAN YARARLANDIRILAN YA DA UZLAŞILAN VERGİ VE CEZALAR İÇİN DAVA AÇILABİLİR Mİ? EMRAH AYGÜL YAKLAŞIM 2017 ŞUBAT 290 253
SINIRLI MÜTESELSİL KEFALET İÇEREN MUKAVELENAMELERDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI EMRAH AYGÜL VERGİ DÜNYASI 2015 ŞUBAT 402 161
GÜMRÜKTE TEMİNATA BAĞLANAN KDV?NİN SONRADAN ÖDENMESİ HALİNDE İNDİRİMİ EMRAH AYGÜL VERGİ DÜNYASI 2013 TEMMUZ 383 130
SERBEST BÖLGELERE HAZIR BETON TESLİMİNDE KDV UYGULAMASI EMRAH AYGÜL LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ 2009 ARALIK 72 175
SERMAYE TAAHHÜDÜNÜN VERGİSEL SONUÇLARI EMRAH AYGÜL LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ 2008 EKİM 58 189
VERGİSEL AÇIDAN ALACAKLARIN TEMLİKİ SURETİYLE ALACAK VE BORÇ HESAPLARININ KAPATILMASI EMRAH AYGÜL LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ 2008 AĞUSTOS 56 191
FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN OLARAK KATLANILAN BORÇLANMA MALİYETLERİ DİREKT GİDER YAZILABİLİR Mİ? EMRAH AYGÜL LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ 2005 TEMMUZ 19 67
VERGİSEL AÇIDAN MÜNHASIRAN FİNANSMAN HİZMETİ VERMEYEN YABANCI KURULUŞLARDAN YAPILAN BORÇLANMALAR EMRAH AYGÜL LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ 2005 OCAK 13 44
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN TÜRK ULUSLAR ARASI GEMİ SİCİLİNE KAYITLI GEMİLERİN İŞLETİLMESİ EMRAH AYGÜL LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ 2005 MAYIS 17 89
FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ VE VERGİSEL AÇIDAN NE KADAR AVANTAJLI? EMRAH AYGÜL LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ 2005 KASIM 23 54
ESKİ VE YENİ ESASLARA GÖRE BELİRLENEN YATIRIM İNDİRİMİ TUTARLARINDAN ÖNCELİKLE HANGİSİ KAZANÇTAN İNDİRİM KONUSU YAPILACAKTIR? EMRAH AYGÜL LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ 2004 ŞUBAT 2 42
2003 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BİLANÇOLARDAKİ AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN ENFLASYON DÜZELTMESİ ÜZERİNE EMRAH AYGÜL LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ 2004 NİSAN 4 101
ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ PARASAL OLMAYAN KIYMET MİDİR? EMRAH AYGÜL LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ 2004 ARALIK 12 19
TEŞVİK BEDELİ YATIRIM TUTARININ REVİZE EDİLMEMESİ HALİNDE DİKKATE ALINABİLECEK AZAMİ YATIRIM HARCAMASI EMRAH AYGÜL DİYALOG 2004 193 82
MUHTASAR BEYANNAMEDEN İNDİRİM SURETİYLE ÜCRETLİLERE ÖDENEN VERGİ İADELERİNDEN DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAKTIR EMRAH AYGÜL VERGİ DÜNYASI 2003 MART 259 171
TEMSİLİ ÖTV’YE TABİ MALLARIN PROMOSYON OLARAK VERİLMESİ EMRAH AYGÜL MÜKELLEFİN 2003 128 37
KASKO SİGORTASINA ESAS DEĞERİN ALTINDA ARAÇ SATIŞI YAPILAMAZ MI? EMRAH AYGÜL MÜKELLEFİN 2003 121 56
TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLARDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ UYGULAMASI EMRAH AYGÜL DİYALOG 2003 178 135
ERTELENMİŞ VERGİ (DEFERRED TAX) EMRAH AYGÜL MÜKELLEFİN 2003 123 74
IV SAYILI LİSTEDEKİ MALLARA İLİŞKİN ÖTV KANUNU VE MUHASEBE UYGULAMALARI EMRAH AYGÜL MALİ ÇÖZÜM 2003 63 169
KAYITDIŞI VARLIK TEMİNİNİN İŞLETMELERE SAKINCALARI EMRAH AYGÜL MÜKELLEFİN 2003 129 55
AYNİ ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ EMRAH AYGÜL MALİ ÇÖZÜM 2003 64 204
IV SAYILI LİSTEDEKİ MALLARA İLİŞKİN ÖTV KANUNU VE MUHASEBE UYGULAMALARI EMRAH AYGÜL DİYALOG 2003 188 172
ÖZEL GİDER İNDİRİMİNDEN DOĞAN VERGİ İADELERİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI EMRAH AYGÜL YAKLAŞIM 2002 ŞUBAT 110 101
TİCARİ İCAPLAR VE KUR FARKLARINDA KDV UYGULAMASI EMRAH AYGÜL VERGİ SORUNLARI 2002 ŞUBAT 161 118
SATIŞTAN SONRAKİ HESAP DÖNEMLERİNDE GERÇEKLEŞEN MAL İADELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EMRAH AYGÜL MALİ ÇÖZÜM 2002 59 229
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINDA YER ALAN 31.12.2002 TARİHİNDE HÜKÜMLERİ SONA ERECEK GEÇİCİ MADDELER VE SORUNLARI EMRAH AYGÜL MÜKELLEFİN 2002 119 60
KDV KANUNUNUN GEÇİCİ 17. MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE BELGE SAHİPLERİNE MAL TESLİMLERİNDE İMALATÇI OLMAK ŞART MIDIR? EMRAH AYGÜL MÜKELLEFİN 2002 116 44
SERBEST BÖLGELERDE UYGULANAN VERGİSEL ÖZENDİRMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ EMRAH AYGÜL DİYALOG 2002 169 104
KUR FARKLARINDA KDV UYGULAMASI MÜKELLEFLER ARASINDA İHTİLAFA YOL AÇMAKTADIR EMRAH AYGÜL VERGİ RAPORU 2001 53 39