SGK Genelgesi 2021/11 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-69053920-010.06.01-24043199 Tarih: 16.04.20…   

Haberin Devamı →

SGK Genelgesi 2021/12 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-51592363-010.06.02-24061806 Tarih: 16.04.2021 K…  

Haberin Devamı →

Bilindiği üzere 22.03.2020 Tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) uyarınca Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir. Buna göre Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin beyan […]

Haberin Devamı →