“İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ”ler kapsamında “Kayıt Belgesi” başvuru yöntemi ve istenilen belgeler arasında Yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formu ile üretici ithalatçılar için üretici ithalatçı bilgi formu ilk başvuruda aranır.

01 Haziran 2016 tarihinden sonra tüm ithalatçılar için (tüzel kişi ithalatçılar, şahıs firmaları ve şahıslar)  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler ekinde yer alan “Yeminli Mali Müşavir Onaylı İthalatçı Bilgi Formu” aranmaktadır.

İthalatçı bilgi formu ve ithalatçı onaylı üretici ithalatçı bilgi formlarını ibraz etmeyenlerin 01 Haziran 2018 tarihinden itibaren kayıt belgesi başvuruları sistem tarafından değerlendirmeye alınmamaktadır.

İthalatçı bilgi formu onayları Şirketimiz tarafından yapılmaktadır.