Tam tasdik, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tabloların ve bildirimlerin tasdikini ifade etmektedir.

Denetim, vergi hesaplamaları ve raporlama tam tasdik hizmetinin çerçevesini oluşturmaktadır.

Gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri verilmeden yapılan denetimler, hatalı işlemlerin önüne geçerek vergisel riskleri azaltmaktadır. Yine uygulama öncesi verilen danışmanlıklar, hataların oluşmasını engellemektedir.