Gümrük Tebliği Gümrük İşlemleri 151 20 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30426 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 285…

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 151)

Gümrük Tebliği Gümrük İşlemleri 151

20 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30426

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablodaki (3) numaralı satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki (13) numaralı satır eklenmiştir.

3 Muratbey Gümrük Müdürlüğü

13 Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
28/1/2013 28542

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
4/3/2014 28931