İnteraktif Vergi Dairesine yeni eklenen ve şu an kullanılabilmesi mümkün olan iş akışları aşağıda yer almaktadır.

 

7143 sayılı Kanun kapsamında başvuru sonucuna erişim ve tecil taksit ödemesinde bulunulması,

 

Emanette yer alan tutarlar için iade/mahsup talebinde bulunulması,

 

Yönetici ve ortaklık bilgilerinin görüntülenmesi,

 

Yönetici değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,

 

Unvan değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,

 

Ödeme emri sorgulaması yapılması ve mal bildiriminde bulunulması,

 

Muhtasar beyanname dönem değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,

 

Kesinti bulunmayan cari dönem için muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,

 

Faaliyet konusu değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,

 

Ek faaliyete başladığına ilişkin dilekçesi verilmesi,

 

Hisse devrine ilişkin dilekçe verilmesi,

 

Hazır beyan sistemine erişim,

 

Meslek mensupları ile imzalanan ve geçerli olan e-beyanname sözleşme listelerinin görüntülenmesi ve iptali,

 

Gelen evrak bilgilerine erişim sağlanması,

 

Ödeme ve alındı sorgulanması,

 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında ödenmesi gereken hazine payına ilişkin özelge talebinde bulunulması,

 

Vergi türü değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,

 

Sermaye artırımına ilişkin dilekçe verilmesi,

 

Ödeme kaydedici cihaz bilgilerinin sorgulanması,

 

İletişim bilgilerinin güncellenmesi,

 

Belge basım bilgilerinin sorgulanması,

 

Adınıza düzenlenen e-Arşiv faturalarının sorgulanması,

 

Gayrimenkul sermaye iradına konu malın elden çıkarılması ile gelirin son bulmasına ilişkin dilekçe verilmesi,

 

Kasko değerine göre MTV düzeltme talebinde bulunulması,