Yargıtay, binlerce işçiyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

Serbest bölgelerde çalışan işçilerin vergi indirimi konusundaki sevinci yarım kaldı. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, serbest bölgelerde çalışanların ücretlerinde yapılan gelir vergisi indiriminin işçilere değil işverenlere ödenmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay, bu karara gerekçe olarak Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesinde yapılan değişikliği gösterdi.

Serbest bölgeler ile döviz kazandırıcı hizmet veren işletmelerde çalışanların yanı sıra araştırma geliştirme (AR-GE) teşvikleri kapsamında istihdam edilenlerin ücretlerinde gelir vergisi stopajı teşviki uygulanıyor. Sağlanan vergi indiriminin işverene mi işçiye mi ait olduğu konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

2 Kasım 2018 tarihinde yayımladığımız haberimizde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 17 Ocak 2018 tarihinde verdiği 2015/6509 esas ve 2018/486 sayılı kararını gündeme getirdik. Serbest bölgede çalışan bir işçinin açtığı davada Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ücretten kesilen gelir vergisinin mükellefinin çalışanlar olduğunu, işverenin rolünün aracılıktan ibaret bulunduğunu, dolayısıyla vergi indiriminin de işçiye ödenmesi gerektiğine hükmetti.

YASA DEĞİŞTİ YENİ KARAR ÇIKTI

Haberimizin ardından bir okurumuz Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 13 Eylül 2018 tarihinde verdiği 2018/9861 Esas, 2018/18648 sayılı yeni kararını gönderdi. Yine serbest bölgede çalışan bir işçinin açtığı davayla ilgili kararda, Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesinde 24 Şubat 2017 tarihinde değişiklik yapıldığı vurgulandı. Kararda, kanunun eski halinde “…mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır” denilirken, yapılan değişiklikle indirim konusu gelir vergisinin işverenlerin düzenlediği muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmesinin sağlandığı kaydedildi.

Kararda, serbest bölgelerdeki çalışanlar için sağlanan gelir vergisi stopaj teşvikinin üretici ve ihracatçıların istihdam maliyetini azaltmaya yönelik olduğu, çalışanların bu teşvik unsuru üzerinden hak iddia etmelerinin mümkün bulunmadığı kaydedildi. Yargıtay bu gerekçeyle, gelir vergisi indiriminin işçiye ödenmesini öngören yerel mahkeme kararını bozdu.

GECE ÇALIŞMA TAZMİNATI DA GELİR VERGİSİNDEN İNDİRİLECEK

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı, araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında sağlanan gelir vergisi stopajı teşvikinin gece çalışma tazminatlarında uygulanıp uygulanamayacağı konusuna açıklık getirdi. Bursa’da bir mükellefin sorusu üzerine yayımlanan özelgede, konuyla ilgili yasada hafta tatili, yıllık ücretli izin süreleri, ulusal bayram ve genel tatil günlerine isabet eden ücretlerin teşvik kapsamında olduğuna dikkat çekildi.

Özelgede, gece saat 20.00 ile 06.00 arasında çalıştırılan işçilere ödenen gece tazminatının ücret olarak değerlendirilerek, toplam çalışma süresi haftalık 45 saati aşmamak üzere gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırılabileceği belirtildi.

KAYNAK: HABERTÜRK