Özel KDV timi

Maliye Bakanlığı 80 milyar lirası özel sektöre ait olmak üzere toplam 140 milyar liralık KDV iadeleri için harekete geçti. İadeler için 2019 yılı beklenecek, inceleme yapılacak. Bunun için bir grup başkanlığı kurulacak ve özel bir müfettiş ekibi bu işle ilgilenecek.

Özel KDV timi

2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV Maliye Bakanlığı tarafından belirli bir program dahilinde iade edilmeye başlanacak. 140 milyar liralık iadenin 80 milyar lirası özel sektöre kalan kısmı da kamu ve belediyelere ait. İadeler için 2019 yılı beklenecek ve inceleme de yapılacak. Bunun için Vergi Denetim Kurulu bünyesinde Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı kurulacak. İadelere bakacak ekip uzman D grubu olacak.

KRİTERLER BELİRLENECEK

Meclis’e sunulan tasarıyla devreden KDV’lerin nasıl iade edileceğine ilişkin Maliye Bakanlığı’na yetki veriliyor. Tasarıya göre Maliye, mükellefiyet süresi, çalışan sayısı, aktif ve özsermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, vergisel ödevlerin zamanında yerine getirilip getirilmediği, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı gibi kriterlere bakacak. Bu kriterlere göre mükelleflerin vergisel uyum seviyeleri ve bu uyum seviyelerine göre farklı iade yöntemleri tespit edebilecek.
Tasarının gerekçesinde, iade rakamlarının bütçe içinde önemli bir paya sahip olduğu dikkate alındığında iadenin doğru yapılmasının da önemli olduğuna dikkat çekilerek, “Tahsil edilen vergilerden yapılacak iadelerin doğruluğunu teminen vergisel uyum düzeyi düşük olan ve vergi uygulamaları açısından riskli kabul edilen mükelleflere yapılacak KDV iadelerinde daha ihtiyatlı ve kontrollü yaklaşılması da kamu hukukunun korunması açısından bir zorunluluktur. İade edilecek KDV’nin katma değer zinciri içerisindeki aşamalarda Hazine’ye intikal edip etmediğinin araştırılması gerekmektedir” denildi.

81 İLDE DE KURULABİLİR

Tasarıyla Maliye Bakanlığı’na 1000 vergi müfettiş yardımcısı alınmasına yönelik kadro veriliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’na da bin 15 kişilik kadro açılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’na 5 daire başkanı, 10, grup başkanı ve 1000 de gelir uzman yardımcılığı için kadro ihdas ediliyor.

Kaynak:http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/ozel-kdv-timi-40757062