İflas erteleme kalktı konkordato canlandı

Bülent SARIOĞLU/ANKARA
28.02.2018 – 19:32 | Son Güncelleme: 

OLAĞANÜSTÜ Hal döneminde askıya alınan “iflas erteleme” sistemini tümden kaldırıp yerine konkordatoyu (anlaşmalı iflas) yeniden canlandıran torba yasa Meclis’ten geçti.

İflas erteleme kalktı konkordato canlandı

Yasanın Cumhurbaşkanı’nca onaylanmasıyla birlikte artık zor durumdaki şirketler iflas erteleme yerine en fazla 23 ay sürecek kurtarma dönemine girecekler. Geçen yıl itibariyle 40 milyonu bulan tebligattan 28 milyonu da zorunlu olarak elektronik ortama alınacak.
Yasaya göre kamu kurumları, belediyeler, şirketler, kooperatifler, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek birlikleri, KİT’ler, sermayesinin çoğu kamuya ait şirketler, avukatlar, noterler, bilirkişiler, arabulucular ve hukuk müşavirleri açısından elektronik tebligat zorunlu oldu. Şahıslar için e-tebligat zorunlu olmayacak. PTT, e-tebligat sisteminde yetkili tek kurum oldu. PTT, zorunlu kurum ve kişiler için resen (kendiliğinden) e-tebligat adreslerini oluşturacak. 2017 verileri esas alındığında 40 milyonluk tebligatın 28 milyonu zorunlu e-tebligat kapsamına alındı. Yeni modele göre sermaye şirketleri ve kooperatifler, iflas erteleme yerine konkordato talebinde bulunabilecek. İşçi ve nafaka alacakları konkordato kapsamı dışında tutuldu.

HACİZ OLMAYACAK

Şirketler iflas erteleme yerine kurtarma dönemine girecekler. Bu süreçte borçlu aleyhine icra takibi ve haciz olmayacak. Şirketin tasfiyesi yerine ticari yaşama devamı esas alınacak. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin süre verilecek. Güçlük arz eden özel durumlarda bu süre mahkemece 6 ay uzatılabilecek. Mahkemece yedi alacaklıyı geçmemek kaydıyla ayrıca bir Alacaklılar Kurulu oluşturulacak. İflastaki sıkı takas yasakları konkordato sürecinde de geçerli olacak.

İKİ HAFTA SÜRE

Hakimler ve Savcılar Kurulu, iflas ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini, iki hafta içinde belirleyecek. Miktar veya değeri 100 bin TL’nin altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulleri uygulanacak. Basit usuldeki dava ve işlerde bilirkişinin görev süresi iki ayla sınırlandı. Yeni model, yasa çıktıktan sonraki konkordato talepleri için uygulanacak. Şimdiye kadar görülmekte olan iflasın ertelenmesi ve konkordato talepleri için önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

KONKORDATO NEDİR?

Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma.

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/iflas-ertelemeye-son-konkordato-gecti-40756962