Petrol Piyasasında Ulusal Marker 17 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30335  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MADDE 1 – 12/4/2006 tarihli ve…

 

 

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasasında Ulusal Marker

17 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30335 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 12/4/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “biyodizel” ibaresi “akaryakıt” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
12/4/2006 26137

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 26/7/2006 26240
2- 10/10/2006 26315
3- 5/5/2007 26513
4- 30/11/2007 26716
5- 13/2/2008 26786
6- 28/5/2008 26889
7- 22/6/2008 26914
8- 17/12/2010 27788
9- 17/5/2011 27937
10- 29/12/2012 28512
11- 19/7/2013 28712
12- 12/6/2015 29384