2018 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması 10 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30328  Karar Sayısı : 2018/11286 Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin F…

 

 

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar BKK 2018/11286

2018 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması

10 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30328 

Karar Sayısı : 2018/11286

Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığıma 22/1/2018 tarihli ve 110 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 22/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1– 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2018 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan 1 (bir) Avro değerinin %15 fazlasını geçemez.”

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.