2018 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı ÖZET : 2017 yılında aktif toplamı 16.727.800 TL’yi veya net satışları toplamı 37.172.600 TL’yi aşan mükellefler ek..

 

 

2018 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

2018 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

ÖZET : 2017 yılında aktif toplamı 16.727.800 TL’yi veya net satışları toplamı 37.172.600 TL’yi aşan mükellefler ek mali tablo düzenlemek zorundadır.

18.09.1994 tarihli ve 22055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde kuruluş şekli ne olursa olsun bir önceki yıl aktif toplamı 25 milyar liranın ve net satışlar toplamı 50 milyar liranın altında kalan işletmelerin ek mali tabloları düzenlemek zorunda olmadıkları, aktif toplamı veya net satışlar toplamı bu rakamları aşan işletmelerin ise temel mali tabloların yanısıra ek mali tabloları da düzenlemek mecburiyetinde oldukları belirtilmiştir.

19.12.2000 tarihli ve 24265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde bu parasal hadlerin takip eden yıllarda Maliye Bakanlığınca ayrıca bir belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 lira ve daha düşük olan tutarların dikkate alınmayacağı, 50 liradan fazla olan tutarların ise 100 liraya yükseltileceği belirtilmiştir.

Muhasebe Sistemi Genel Tebliğinde Mali Tablolar, Temel Mali Tablolar ve Diğer Mali Tablolar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

A- TEMEL MALİ TABLOLAR

1. Bilanço

2. Gelir Tablosu

3. Satışların Maliyeti Tablosu

1. Fon Akım Tabloları

i) Fon Akım Tablosu,

ii Nakit Akım Tablosu,

iii) Net İşletme (Çalışma) Sermayesindeki Değişim Tablosu

2. Kâr Dağıtım Tablosu

3. Özkaynaklar Değişim Tablosu

Buna göre 2017 yılında aktif toplamı 16.727.800 TL’yi veya net satışları toplamı 37.172.600 TL’yi aşan mükellefler ek mali tablo vermek zorundadır.

Ek mali tablo düzenleme yükümlülüğüne ilişkin parasal hadler yıllar itibariyle aşağıdaki gibidir.

EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

Yıl

Verildiği Yıl

Aktif Toplam (TL)

Net Satış Tutarı (TL)

2006 2007 7.415.800,00 16.479.500,00
2007 2008 7.949.700,00 17.666.000,00
2008 2009 8.903.700,00 19.785.900,00
2009 2010 9.099.600,00 20.221.200,00
 
2010 2011 9.799.300 21.778.200
2011 2012 10.804.700 24.012.600
2012 2013 11.648.700 25.885.600
2013 2014 12.106.500 26.902.900.-
2014 2015 13.330.500 29.622.800
2015 2016 14,074,300 31,276,000
2016 2017 14,613,300 32,474,000
2017 2018 16.727.800 37.172.600

Kaynak: TÜRMOB