3 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği  ile ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde aktif toplamı ve net satışların toplamı kriteri getirilmiştir. Bu hüküm uyarınca, aktif toplamı veya net satışları toplamı belirli bir tutarı aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar.

Bu mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine söz konusu tablolardan sadece kar dağıtım tablosunu eklemeleri yeterlidir.

2017 yılında aktif toplamı 16.727.800 TL’yi veya net satışları toplamı 37.172.600 TL’yi aşan mükellefler ek mali tablo vermek zorundadır.

Ayrıntı için tıklayınız.