BKK 2017/11168 İthalat Rejimi 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30287 (4. Mükerrer) Karar Sayısı : 2017/11168 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek…

 

 

BKK 2017/11168 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

BKK 2017/11168 İthalat Rejimi

31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30287 (4. Mükerrer)

Karar Sayısı : 2017/11168

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/12/2017 tarihli ve 131196 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Karar İçin Tıklayınız