Mal ve Hizmet Geç Ödemeler Temerrüt Faizi 01 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30288 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 13/01/2011 tarihli ve 6..

 

 

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarına İlişkin Karar

Mal ve Hizmet Geç Ödemeler Temerrüt Faizi

01 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30288

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 10,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 185,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.