BKK 2017/11165 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal 30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30286 (3.Mükerrer) Karar Sayısı : 2017/11165 Ekli “2017 Yılın…

 

 

2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar BKK 2017/11165

BKK 2017/11165 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal

30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30286 (3.Mükerrer)

Karar Sayısı : 2017/11165

Ekli “2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 21/12/2017 tarihli ve 3282598 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2017 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN
KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sıra

No

Ürünler Mazot Gübre Toplam

Destek

(TL/da)

(TL/da) (TL/da)
1 Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 13,49 4 17,49
2 Çeltik, Pamuk 37,36 4 41,36
3 Yağlık Ayçiçeği, Soya, Dane Mısır, Patates 17,64 4 21,64
4 Aspir, Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye 11,42 4 15,42
5 Fındık, Yem Bitkileri, Çay, Kuru Soğan, Kanola, Diğer Ürünler 9,34 4 13,34
6 Nadas 5,19 5,19

MADDE 2- Bu Karar, 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.