Vergi incelemelerinde çok sık duyarız “vergi tekniği raporu” kavramını. Şunu da belirtelim bu kavramı duyduğumuzda endişelenmeye başlıyoruz. Peki bu raporların vergi inceleme raporlarından farkı nedir.

Vergi inceleme raporu (VİR), vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen raporu ifade ederken,  vergi tekniği raporu (VTR), vergi müfettişleri tarafından düzenlenen ve Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde tanımlanan sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme fiilinin tespitine ilişkin raporu ifade eder.

Yine Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği uyarınca yürütülmekte olan incelemelerde birden fazla mükellefi veya vergi türünü ya da aynı mükellefin birden fazla vergilendirme dönemini kapsayan eleştiri konusu yapılabilecek hususların tespit edilmesi halinde, konunun tek bir raporda ifade edilebilmesi amacıyla Vergi Tekniği Raporu düzenlenebilir. Bu raporlar, sonrasında düzenlenecek vergi inceleme raporlarının ekini oluşturur.

YMM Emrah Aygül