Ulusal Meslek Standartları Tebliği 2017/16 01 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30227 (Mükerrer) Meslekî Yeterlilik Kurumundan: MADDE 1 – 15/9/201…

 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/16)

Ulusal Meslek Standartları Tebliği 2017/16

01 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30227 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 15/9/2012 tarihli ve 28412 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/9/2012 28412 (Mükerrer)

Ekleri görmek için tıklayınız