2.1.2017 Tarih ve 29936 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 2017/9721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yürürlüğe konulan “Çalışanların işverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi uygulaması kapsamında, emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları, çalışanların ücretinden kesilecek çalışan […]

Haberin Devamı →