29/05/2024

Bilindiği üzere; e-Belge uygulamaları kapsamında düzenlenen belgelerde karekod kullanım zorunluluğu getirilmiş ve www.ebelge.gib.gov.tr adresinde 17/2/2023 tarihinde yayınlanan duyuru ve “Karekod Standardı Kılavuzu” nda konuyla ilgili detaylı açıklamalara yer verilmiştir. Ancak uygulamanın başladığı 1/9/2023 tarihinden itibaren karekod eklenerek düzenlenmiş eBelgeler Başkanlığımızca kontrol edilmiş ve bazı belgelerin XML dosyalarında mükelleflerin Qrcode ve Logolarını XML içerisine Base64 formatında AddinationalDocumentReference alanına koyduğu tespit edilmiştir. Belgelerin bu şekilde düzenlenmesi XML boyutunun büyümesine ve belge kontrollerinin uzamasına neden olmaktadır.

Düzenlenecek elektronik belgelerde; 

TR1.2.1_Paketi içerisinde örnek olarak paylaşılan “general.xslt” ve “irsaliye.xslt dosyasında gösterildiği şekilde java kod bloğu kullanılarak oluşturulması, 

gerekmektedir.

Duyurulur.