Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (Karar Sayısı: 3471) 02 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31383 Karar Sayısı: 3471 Bazı mallara uygu…

 

 

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3471)

 

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (Karar Sayısı: 3471)

02 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31383

Karar Sayısı: 3471

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

1/2/2021 TARİHLİ VE 3471 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)
87.03 — Sadece elektrik motorlu olanlar  
  — Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler 10
  — Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 25
  — Motor gücü 120 kW’ı geçenler 60

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.