yasal defterler ile ilgili görsel sonucu

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun kapanış tasdikleri ile ilgili 64. maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi uyarınca yönetim kurulu karar defterinin (Ltd. Şti.’ler için müdürler kurulu karar defterinin) kapanış onayı Ocak ayı sonuna kadar yaptırılmalıdır.

“Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin (Ltd. Şti.’ler için müdürler kurulu karar defterinin) kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.”