DUYURU 484 web sitemize eklenmiş olup,  aşağıdaki konular hakkındadır.

  • Binek oto ÖTV oranları İle ÖTV oranlarının uygulanmasına ilişkin maktu değerlerde artış yapıldı

Özet: Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyen ve  matrahı 130.000 TL üzeri olan araçlarda % 80 (önceden %60) oranında ÖTV, 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL’ye kadar olan araçlarda %130 (önceden %100) oranında ÖTV, 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL üzeri olan araçlarda %150  (önceden %110) oranında ÖTV, 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda %220 (önceden %160)  oranında ÖTV uygulanacaktır.

  • Eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV indirimi yapıldı

Özet: Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

  • Kısa çalışma ödeneği süresi 2 ay daha uzatıldı

Özet: 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için 2 ay daha uzatılmıştır.

  • Sermayeye eklenen karların tasfiye sonucunda ortaklara dağıtılması halinde stopaj yapılmayacağı hakkında Danıştay Kararı

Özet: Danıştay 9. Dairesi, 13.2.2019 tarihli ve E. 2016/4386 K. 2019/292 sayılı Kararında, dağıtılmadığı sürece tevkifata ve beyana konu olmayan kâr paylarının Yasa hükümlerinin tanıdığı imkândan faydalanılarak sermayeye eklendiğinde şekil değiştirmekte ve kâr payı olmaktan çıkıp sermaye haline gediği, tasfiye sonucu geri verilen sermaye paylarından dağıtılmayan kâr payını ayrıştırıp vergilendirmenin Yasa’nın “kârın sermayeye eklenmesinin kâr dağıtımı sayılmayacağı” yönündeki hükmüne ve amacına aykırı olacağı, yönünde karar vermiştir.

  DUYURU için tıklayınız.

  DUYURU’lara “ https://www.erisymm.com/duyurular/ ” web adresimizden ulaşabilirsiniz.

   Günlük mevzuat akışına “https://www.erisymm.com/category/genel/ “web adresimizden ulaşabilirsiniz.

   Bilgilerinize sunulur.