DUYURU 483 web sitemize eklenmiş olup,  aşağıdaki konular hakkındadır.

  • Kısa çalışma ödeneği döneminden normal çalışma düzenine geçenlere sağlanacak SGK teşvikine ilişkin Genelge yayımlandı.

Özet:1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle işverene sağlanacak prim desteğine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

  • KDV ve stopaj oranı indirimlerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı açıklama yaptı.

Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesi uyarınca yapılması gereken vergi tevkifatı ile  KDV oranı düşürülen mal ve hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranları hakkında açıklamalarda bulunmuştur.

  • Ülkeler arasında finansal bilgi değişimi açıklamalarını içeren “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Rehberi” yayımlandı.

Özet: Ülkeler mukimlerine ilişkin finansal bilgileri anlaşmaya taraf diğer ülkelerden otomatik olarak alabilecektir. Türkiye’nin ilk otomatik bilgi değişimi, 2018 yılında Norveç ve Letonya ile başlamış olup, 21.08.2020 itibarıyla Anlaşma kapsamında 2020 yılında Türkiye’nin otomatik temelde bilgi göndermesi (ve karşılıklılık temelinde bilgi alması) söz konusu olan 54 ülkenin (Rehber EK 3) isimleri Rehber ekinde paylaşılmıştır. Anlaşmaya taraf ülkelerden Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa, Türkiye’nin (2019 yılına ait bilgilerin paylaşılacağı) 2020 yılı bilgi değişimi takvimine alınamamıştır.

  DUYURU için tıklayınız.

  DUYURU’lara “ https://www.erisymm.com/duyurular/ ” web adresimizden ulaşabilirsiniz.

   Günlük mevzuat akışına “https://www.erisymm.com/category/genel/ “web adresimizden ulaşabilirsiniz.

   Bilgilerinize sunulur.