DUYURU 471 web sitemize eklenmiş olup, aşağıdaki konular hakkındadır.

  • 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen mücbir sebep döneminde KDV iade uygulaması

Özet: Kdv İadesi Risk Analiz (KDVİRA) sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın iadesinde teminat aranacaktır.

  • Covid-19’un iş kazası sayılmaması 

Özet: SGK Başkanlığı’nın 7 Mayıs 2020 tarih ve 2020/12 sayılı Genelgesi uyarınca COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir

  DUYURU için tıklayınız.