Bilindiği üzere mücbir sebep hali kapsamında sayılan mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri, Ba-Bs bildirimleri ile bu aylarda yerine getirilmesi gereken e-defter yükümlülüklerinin süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise altışar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi sağlanmıştır.

Söz konusu kapsama girip girmediğinizi interaktif vergi daireniz aracılığı ile öğrenebilirsiniz.