e-Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılması e-Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatımı Hakkında Duyuru Bilindiği üzere, Çin Halk Cum…

 

 

e-Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılması

 

 

e-Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılması

e-Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatımı Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden dolayı doğrudan etkilenen mükelleflerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalanması için düzenlenen 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24/03/2020 tarihli ve mükerrer 31078 sayılı Resmi Gazete’de, 126 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri de 23/3/2020 tarihinde Başkanlığımızca yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu düzenlenmeler gereğince e-Defter uygulaması kapsamında olan mükelleflerimizin e-Defter oluşturma, imzalama ve e-Defter Berat Dosyalarının yükleme süreleri aşağıdaki şekilde olacaktır.

1- 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken

e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratlari’nın yüklenme süresi 126 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2- 30/04/2020, 31/05/2020 ve 30/06/2020 sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratlari’nın yüklenme süresi, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01/04/2020 ila 30/06/2020 tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen aşağıda bentler halinde belirtilen mükellefler için 27/7/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.

Duyurulur.

NOT: Açıklayıcı görsel tabloya ulaşmak için tıklayınız