Gelir Vergisi Beyannamesi Rehber ve Broşürleri 2019 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında verilecektir. • Tica…

 

 

Gelir Vergisi Beyannamesi Rehber ve Broşürleri

 

Gelir Vergisi Beyannamesi Rehber ve Broşürleri

 

2019 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında verilecektir.

• Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2019 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 31 Mart 2020 Salı günü sonuna kadar elektronik ortamda göndereceklerdir.

• Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine Başkanlığımız internet sayfası (www.gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabilir.

Mükelleflerimizin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini verirken faydalanmaları için aşağıda yer alan Rehber ve Broşürler hazırlanmıştır.

 Kira Geliri İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü

• Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi (Guidebook On Rental Income For Non-Resident Taxpayers)

• Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Beyanı Broşürü

• Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi

• Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

• Ticari Kazançlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü

• Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

• Serbest Meslek Kazancı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü

• Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

• Menkul Sermaye İradı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü

• Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi

• Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü

• Hazır Beyan Sistemi Broşürü

• G.V.K. Geçici 67 nci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi

2019 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;

 Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2020 tarihine kadar,

 İkinci taksitin 4 Ağustos 2020 (31 Temmuz 2020 resmi tatile rastladığından) tarihine kadar,

ödenmesi gerekmektedir.

Mükelleflerimiz vergilerini; Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerimizden ödeyebileceklerdir.

Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisinin Başkanlığımız internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartları ile 02:00-23:45 saatleri arasında ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engellilik veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan mükelleflerimiz Vergi İletişim Merkezi-189’u arayarak randevu talep etmeleri halinde, adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacaktır.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcınıza www.gib.gov.tr ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Beyan edilmesi gereken gelirler ve Hazır Beyan Sistemi hakkında bilgi almak için Vergi İletişim Merkezi – 189’u arayabilirsiniz.

Kaynak: GİB