İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle, Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 26/09/2019 tarihli ve VUK-117 / 2019-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Eylül 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.