408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, vergi levhası mükelleflerce Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesindeki  internet vergi dairesinden alınarak yazdırılacak ve işyerlerinde bulundurulacaktır. İnternet vergi dairesinden sistemce verilecek onay kodu tasdik yerine geçmektedir. Vergi levhalarının ayrıca vergi dairesine veya 3568 sayılı yasaya göre yetkili meslek mensuplarına imzalattırılması ve onaylattırılması işlemi yapılmayacaktır.

Gelir vergisi mükellefleri 1 Nisan – 31 Mayıs, sermaye şirketleri 1 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arasında vergi levhalarını internetten oluşturarak, yazdıracaklardır.