21/04/2015 Sanayi Sicil Sistemine dahil olarak Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan işletmelerin, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. maddesi gereği; bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini her yılın ilk dört ayı içerisinde; (1 Ocak – 30 Nisan) tarihleri arasında vermesi zorunludur.

Bu bağlamda Sanayi Sicil Belgesi olan işletmelerin cezai yaptırımla karşılaşmamaları için, Nisan ayı sonuna kadar elektronik ortamda https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden ya da http://www.sanayi.gov.tr web sitesinin  “E-Hizmetler Bölümü/Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” adımından 2018 Yılına ait yıllık işletme cetvellerinin girişinin yapılması gerekmektedir.

Süresi içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek 2018 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen sanayi işletmeleri hakkında; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 9. Maddesi gereği İdari Para Cezası uygulanacaktır.