15/3/2019 tarihli ve 30715 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 306 Seri No.lu. Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı ve 18/1/2019 tarihli ve 7162 sayılı Kanunlarla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler uyarınca;

  • Uçuş ve dalış hizmetlerinde istisna uygulamasına,
  • İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda esnaf muaflığı uygulamasına,
  • Tazminat ödemelerinde istisna uygulamasına,
  • 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine,

 yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.