E-Bildirge uygulamasının yeni versiyonu olan E-BildirgeV2 ile E-Bildirgedeki özelliklerin yanı sıra Muhtasar Prim ve Hizmet Belgesi ile getirilen tahakkuk nedenleri ve tahakkuk dönemi ve hizmet dönemi kavramları getirilmiştir.

Aylık Prim ve hizmet belgesi geçmiş dönemler için de gönderebilmektedir. Geçmiş dönemler anında onaylanmayıp Sosyal Güvenlik Merkezince onaylandıktan sonra kesinleşmektedir.

Kılavuz & Dökümanlar