e-İrsaliye’ye hazır mısınız?

Hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağında;  e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara 1.1.2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Ayrıca e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Taslağı da hazırlanmıştır.

Söz konusu Kılavuz Taslağı için tıklayınız.