Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398’inci maddesi kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.

Denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı ilk defa 23/01/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kararda zaman içerisinde değişiklikler yapılmış, Kararda belirlenen ölçütler kademeli olarak düşürülerek denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı genişletilmiştir.

Ancak bu defa, gerek denetime tabi olmak için geçerli olan ölçütleri bir kademe daha düşürerek denetim kapsamını genişletme, gerekse mevcut Karara ekli (I) ve (II) sayılı listeleri yeniden ele alarak özellikle (II) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler için aynı denetim kriterlerini geçerli kılma ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaçla, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı (yeni Karar) ile 23/01/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (eski Karar)yürürlükten kaldırılmış olup, yeni Karar 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu itibarla, 2018 yılında denetime tabi olup olmadığının değerlendirmesini eski Karar hükümlerine göre yaparak denetime tabi olmadığı için denetçi seçimini gerçekleştirmeyen şirketlerin, denetime tabi olup olmadıklarını yeni Karar hükümleri çerçevesinde tekrar değerlendirmesi, yeni Karara göre denetime tabi olunduğunun anlaşılması durumunda ise denetçi seçimini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur.