2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı 20 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30338  Başbakanlıktan: Konu : 2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı GEN…

 

 

2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ile İlgili 2018/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı

20 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30338 

Başbakanlıktan:

Konu : 2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı

GENELGE

2018/3

Çocukların zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen çocuk işçiliği, küresel ve ulusal çapta önemli sorunların başında gelmektedir. Çocuk işçiliği ile mücadeleye özel önem atfeden ülkemiz, uluslararası kuruluşların çocuk haklan ve çocuk işçiliği konusundaki kararlarını, ülke ihtiyaçları ile birleştirerek kendi mevzuatını ve politikalarını oluşturmuştur.

Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, öncelikle en kötü biçimleri olmak üzere, çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023)” (Program) yürürlüğe girmiştir.

Program kapsamında, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik temel stratejiler, faaliyetler ve bu faaliyetlerden sorumlu olan ve işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar ile faaliyetlerin tamamlanma süreleri belirlenmiştir. Programda yer alan faaliyetlerin takibi yılda iki kez düzenlenen İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantıları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Toplumumuzun çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin duyarlılığının artırılması ve Programın politika ve hedeflerine on üst düzeyde katkı sağlanması amacıyla 2018 yılının “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” olarak ilan edilmesi uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı uygulamaları kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak tüm çalışmalarda çocuk işçiliği ile mücadele hususuna öncelik verilecek ve Programda yer alan faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken her türlü destek ve yardım titizlikle sağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Binali YILDIRIM

Başbakan