Sahte işyeri ve sahte sigortalılık konularını içeren ve muhtelif zamanlarda çıkarılan genel yazı ve e-postaların gözden geçirilerek, güncel çalışma ve bilgiler ışığında yeniden ele alarak birleştirmek ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmamasına rağmen Kuruma bildirimde bulunulması halinde Kurumca yapılacak iş ve işlemleri açıklamak amacıyla yayımlanan SGK Genelgesinde (2018/6 – Sahte Kontrollü ve Şüpheli İşyerleri) IP adreslerinin tespiti ile ilgili şu açıklama yer almaktadır: “İşyerlerinden yapılan bildirimlerle ilgili olarak, bildirimin hangi IP adresinden yapıldığının, ayrıca bildirimin yapıldığı IP adresinden başka işyerleri için de APHB gönderilip gönderilmediğinin tespiti amacıyla, işveren intra programlarında İŞVEREN seçeneği altında; -IP ADRESİNDEN GÖNDERİLEN APHB’LERİN LİSTESİ -APHB GÖNDERENLERİN IP ADRESLERİNİ SORGULAMA programlarına yer verilmiştir. Mahkemelerce veya Kurum personelince gereksinim duyulması halinde, söz konusu bilgilerin bahse konu programlardan temin edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, gerek sahte işyerlerinden yapılan bildirimlerin hangi IP adresinden yapıldığı hususunun gerekse sahte bildirim yapılan IP adresinden başka işyerleri için de bildirim yapılıp yapılmadığının tespiti amacıyla Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarına da görüntüleme yetkisi talep edilmesi gerekmektedir.”