SGK Genelgesi 2018/3 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 24/01/2018 Sayı : 66454725-206.05-E.513972 Konu :…

 

 

SGK Genelgesi 2018/3

SGK Genelgesi 2018/3

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Tarih: 24/01/2018

Sayı : 66454725-206.05-E.513972

Konu : 2008-88, 2009-62 ve 2011-13 sayılı Genelgelerde değişiklik

GENELGE

2018-3

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kararlarından “İskân izni alınması için gerekli olan sgk-vergi borcu yoktur denetimlerinin oluşturulacak bir ara yüz ile elektronik ortamda denetiminin sağlanması” eylemi kapsamında “İlişiksizlik Belgesi” elektronik ortamda barkod numaralı olarak üretilmiştir.

Bu itibarla, 2008-88 sayılı “Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranılması” konulu, 2009-62 sayılı “Hakediş ödemeleri sırasında işverenlerin muaccel borçlarının olup olmadığının idarelerce sorgulanması” konulu genelgeler ile 2011-13 sayılı“İlişkisizlik Belgesi” konulu genelgede aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

A-2008-88 sayılı Genelgeye;

1) “8-Kesin Teminatın İadesi” başlıklı bölümünün birinci paragrafında geçen “soğuk damgalı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya barkod numaralı” ibaresi eklenmiştir.

2) “9-İhale Konusu İşle İlgili Yeterli İşçilik Bildirilmiş Olup Olmadığının Ünitece Araştırılması/Kurumun Denetim ve Kontrolle Görevli Memurlarınca Tespit Edilmesi” başlıklı bölümünün birinci paragrafında geçen “soğuk damgalı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya barkod numaralı” ibaresi eklenmiştir.

B-2009-62 sayılı Genelgeye;

1)”4-Diğer Hususlar” başlıklı 4.1- bölümünün üçüncü paragrafında geçen “soğuk damgalı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya barkod numaralı” ibaresi eklenmiştir.

C-2011-13 sayılı Genelgeye;

1) “9) Araştırma ve Re’sen Yapılacak İşlemlerde Ortak Hükümler” başlıklı 9.12 bölümünün ikinci ve üçüncü paragrafında geçen “soğuk damgalı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya barkod numaralı” ibaresi eklenmiştir.

2) 11 numaralı ekin dördüncü paragrafı ile 12 numaralı ekin üçüncü paragrafında geçen “soğuk damgasını” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya barkod numarasını” ibaresi eklenmiştir.

3) 14 numaralı ekin “Not” bölümünde geçen “Soğuk damga” ibaresinden sonra gelmek üzere “barkod numarası” ibaresi eklenmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.