Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) Parasal Sınırlar ve Oranlar 13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gaz…

 

 

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları

 

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) Parasal Sınırlar ve Oranlar

13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30300 

TABLO VI- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANI.ARI
3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanmayı gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları:  
(Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.) Yıllık Oran (%)
   
1.1/1/2017 tarihinden itibaren :  
1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse. 9
1.2. Temerrüt faiz oranı  
1.2.1, Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
1.2.2. Ticari işlerde (31/12/2016 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 9.75
2. 1/1/2015 – 31/12/2016 dönemi için :  
2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse. 9
2.2. Temerrüt faiz oranı  
2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
2.2.2. Ticari işlerde (14/12/2014 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 10.5
3.1/1/2014- 31/12/2014 dönemi için  
3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse. 9
3.2. Temerrüt faiz oranı  
3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
3.2.2. Ticari işlerde (27/12/2013 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 11.75