Senet ve bonoda karekod dönemi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bono ve senetlerde de karekodlu çek sistemine benzer bir yapıyı oluşturma adına bakanlığımız ve Bankalar Birliği bir çalışma yürütüyor, 2018 yılı içinde bu çalışmayı nihayetlendirerek sizlerle paylaşacağız” dedi.

Tüfenkci, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısıyla Karekodlu Çek Sistemi’ne ilişkin güncel verileri paylaştı.

Karekodlu çek sistemini geliştirdiklerine dikkati çeken Tüfenkci, son açıklanan Karekodlu Çek Kayıt Sistemi uygulamasıyla bugüne kadar yapılan çalışmaların üstüne çıkıldığını söyledi.

Tüfenkci, çek alacaklısının riskinin en aza indirilmesi adına Karekodlu Çek Kayıt Sistemi’ni hayata geçirdiklerini hatırlatarak, “Artık lehtar tarafından çek sisteme kaydedildiği takdirde, imza yetkilisini değiştiren firmalar çekin vadesi geldiğinde ‘İmza sahibi yetkili değil’ itirazında bulunamayacak” dedi.

10 milyon çek dolaşımda

Tanıtımı yapılan Karekodlu Çek Kayıt Sistemi’ne ilişkin bilgi veren Tüfenkci, Türkiye’de çekin vadeli bir satın alma aracı olarak kullanılması dolayısıyla diğer ülkelerden farklı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Bakan Tüfenkci, karekodlu çekte iyi bir performans yakaladıklarının altını çizerek, 2017 yılı ocak ayında bankalara ibraz edilen çekler içinde karekodlu çek oranının yüzde 3.7 iken, 2017 sonlarına doğru yüzde 64.5’lere yükseldiğini bildirdi.
Tüfenkci, “Karekodlu çek  sistemi sayesinde karşılıksız çek oranının bir önceki yıla oranla adet olarak  yüzde 44, tutar olarak yüzde 38 azaldığını görüyoruz. Bugün itibarıyla 100 bine  yakın çekin sorgulandığını görüyoruz ama bu yeterli değil” dedi. “Piyasada el değiştiren çek adedinin aylık 10 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor” diyen Tüfenkci, dolayısıyla çeklerin büyük bir kısmının hala sorgulanmadığını, bu sorgulamanın sağlanması gerektiğine işaret etti.

Tüfenkci, esnafın ve tacirin bundan faydalanması gerektiğinin altını çizerek, maliyetin sadece 60 kuruş olduğunu, bu sorgulamayla karşılıksız alacağın önüne geçilebildiğini dile getirdi.

Perakende Bilgi Sistemi

Bakan Tüfenkci, “2018 ve 2019’da serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, dernek, vakıf, sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları gibi diğer gerçek ve tüzel kişileri kapsayacak şekilde ülke düzeyindeki tüm ekonomik birimleri MERSİS’e dahil edeceğiz” dedi.

2019 yılında Perakende Bilgi Sistemini’ni de (PERBİS) hayata geçireceklerini aktaran Tüfenkci, Türkiye’yi dünyanın önemli ticari merkezlerinen biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tüfenkci, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) üzerinden bugüne kadar 14 bin e-ticaretişletmesinin kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirdiğini söyledi.

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/senet-ve-bonoda-karekod-donemi-ekonomi-2588759/