14 Aralık 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilmiş olan “İstihdam Şûrası”nda, “Milli İstihdam Seferberliği”nin ikinci fazının başlatıldığı ifade edilerek açıklanan (öngörülen) yeni istihdam teşviklerinden öne çıkanlar aşağıda belirtilmiştir.

1-) İstihdam Teşvikleri

– İmalat ve bilişim sektöründe mevcut istihdama eklenecek her bir çalışanın tüm sigorta primleri ve vergileri karşılanacaktır.
– İmalat ve bilişim sektöründe asgari ücret üzerinden sağlanan sigorta prim desteği ilk kez prime esas kazanç üzerinden verilecektir. 4.740 lira maaşa kadar ek istihdam sağlanan çalışanların tüm sigorta primleri karşılanacaktır. Böylelikle 2017 yılında, çalışan başına 773 TL’den 1884 TL’ye kadar olan prim desteği sürdürülecek ve bu tutarlar, 2018 yılının asgari ücretine göre güncellenecektir.
– İmalat ve bilişim harici sektörlerde ise ilave istihdam edilecek her bir çalışanın sigorta primleri ve vergisi 2017’de olduğu gibi 2018’de de asgari ücret üzerinden ödenmeye devam edilecektir.
– Teşvikten yararlanma süresi her bir sigortalı için en fazla 12 aydır.
– Özel politika gerektiren grupların işgücüne katılımlarını artırmak adına bu gruplar özel olarak desteklenmeye devam edilecektir. Bu kapsamda 18-25 yaş arası gençler, kadınlar ve engellilere söz konusu teşvikten 18 ay yararlanabilme imkânı sunulacaktır.
– İstihdam teşviki 31.12.2020 tarihine kadar uygulanacaktır.

2-) Bir Senden Bir Benden Teşviki
– 3 ve daha az çalışanla imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan işyerlerinin 2018 yılında mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin maaş, sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren bir ay devlet tarafından ödenecektir.
– Söz konusu destek asgari ücret üzerinden olacak ve 2018 yılının başından itibaren istihdama katılan bir çalışanın 6 aylık ücreti devlet tarafından ödenmiş olacaktır.

Kaynak olarak kullanılan İTO tarafından hazırlanan Bilgi Notu’nun tamamına ulaşmak için tıklayınız:  YENİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ BİLGİ NOTU