2018 Yılı 6446 Sayılı Kanun 16 Madde İPC 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MADDE 1 – 21/12/2017 t…

 

 

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2018 Yılı 6446 Sayılı Kanun 16 Madde İPC

29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30285 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 21/12/2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan idari para cezaları tablosuna aşağıdaki satır eklenmiştir.

16 ncı maddenin sekizinci fıkrası 572

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.