Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemleri 21 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 17/12/…

 

 

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemleri

21 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30276

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensupları için meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan meslek mensupları için kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
17/12/2011 28145
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 4/4/2012 28254
2- 10/1/2013 28524
3- 7/1/2014 28875
4- 30/12/2014 29221 (Mükerrer)
5- 31/12/2015 29579
6- 26/7/2016 29782
7- 24/11/2016 29898