BKK 2017/10944 Ülkemize Turist Getiren 14 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30270  Karar Sayısı : 2017/10944 Ekli “Ülkemize Turist Getiren (A) Gr…

 

 

BKK 2017/10944 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BKK 2017/10944 Ülkemize Turist Getiren

14 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30270 

Karar Sayısı : 2017/10944

Ekli “Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarma Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 16/10/2017 tarihli ve 213775 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 30/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 12/12/2016 tarihli ve 2016/9619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “İstanbul Sabiha Gökçen ve Erzurum havalimanlarım” ibaresi “İstanbul Sabiha Gökçen, Erzurum ve Konya havalimanlarını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Samsun Çarşamba ve Erzurum havalimanlarına” ibaresi “Samsun Çarşamba, Erzurum ve Konya havalimanlarına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Kültür ve Turizm Bakam yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
31/12/2016 29935 (Mükerrer)
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
5/4/2017 30029