İnşaatçıların Okumasında Fayda Var! Konut Tesliminden Önce Fatura Düzenlenmiş Ancak Teslime Kadar Olan Sürede KDV Oranı Düşürülmüş İse Faturadaki Fazla KDV Ne Olacak?

Konut satışlarının teşvik amacıyla zaman zaman kimi özendirici düzenlemeler yürürlüğe girmektedir. En son 03.02.2017 Tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile konutlara yönelik KDV oranlarına ilişkin kimi düzenlemeler yapılmıştır. Peki konut tesliminden önce fatura düzenlendi sonrasında ise KDV oranı düşürüldü, uygulama nasıl olacak?

15.02.2017 Tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliğinde (Seri No:11) bu sorunun cevabı aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

Konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden bu faturada gösterilen KDV’nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas alınacaktır. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan KDV’de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.