Dün  TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, kamuoyunda “torba tasarı” olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın bütün maddeleri kabul edildi, ancak daha önce alınan karar nedeniyle tasarının tümü oylanmadı. Böylece  üç haftadır TBMM Genel Kurulunda devam eden ve dün saat 14:00 itibarıyla başlayan “torba yasa” görüşmeleri bugün sabah saat 07:00 sularında tamamlanmış oldu.

Tasarının kanunlaşabilmesi için tümünün oylanması gerekmektedir. Kanun tasarısı  maddelerinin görüşülmesi bittikten sonra maddeler üzerinde görüşmelerin tamamlandığı Genel Kurul’a bildirilir. Artık tasarı ve teklifinin kanunlaşabilmesi için tümünün oylanması yeterlidir.

Bugün ise, TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında tekrar toplandı. Bahçekapılı, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşamadığını belirtterek, birleşimi 28 Kasım Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.  Böylece Tasarının tümünün oylaması en erken 28 Kasım Salı günü yapılabilecektir. Tasarının tümünün oylanmasının ardından Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanması gerekir.

23.11.2017

YMM Emrah Aygül