Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesi Değişiklik 04 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30230 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: M…

 

 

Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesi Değişiklik

04 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30230

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1/11/2006 26333
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 9/6/2007 26547
2- 5/4/2008 26838
3- 23/1/2009 27119
4- 11/12/2009 27429
5- 16/7/2010 27643
6- 10/2/2012 28200
7- 31/12/2013 28868
8- 21/3/2014 28948
9- 10/3/2016 29649

Ekleri için tıklayınız